131

Wojewódzka Konwencja Wyborcza Polskiego Stronnictwa Ludowego.

15 marca 2014 roku w Łódzkim Domu Kultury zebrała się Wojewódzka Konwencja Wyborcza. Polskie Stronnictwo Ludowe w województwie łódzkim zainaugurowało kampanię wyborczą do Parlamentu Europejskiego . Podczas Konwencji w Łodzi Ludowcy podjęli decyzje o kształcie listy PSL do Europarlamentu.
Podczas Konwencji każdy z kandydatów miał okazję pochwalić się swoimi sukcesami oraz przybliżyć zgromadzonym priorytety, którymi będzie kierował się w kampanii wyborczej. Liderem listy PSL w naszym województwie jest Prezes ZW PSL w Łodzi, Poseł na Sejm RP, Kol. Mieczysław M. Łuczak. Kolejne miejsce zajmuje Poseł na Sejm RP, członek RN PSL, Kol. Krystyna Ozga. Trzeci na liście jest Radny Rady Miejskiej w Łodzi Czesław Telatycki. Kolejne miejsca zajmują:
4. Paweł Bejda- Wiceprezes ZW PSL w Łodzi, Wicewojewoda Łódzki.
5. Marek Mazur- Członek ZW PSL w Łodzi, Przewodniczący Sejmiku Województwa Łódzkiego.
6. Dariusz Klimczak- Sekretarz NKW PSL, Wiceprezes ZW PSL w Łodzi, Członek Zarządu Województwa Łódzkiego.
7. Elżbieta Nawrocka- Członek GKR PSL, Dyrektor OR KRUS w Łodzi, Radna Sejmiku Województwa Łódzkiego.
8. Maria Kaczorowska- Dyrektor Departamentu Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego.
9. Małgorzata Gabryelczak- Delegat na WZ Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego, Wicedyrektor Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach.
10. Artur Bagieński- Członkiem RN PSL, Wicemarszałek Województwa Łódzkiego.

129  17  62  64  58  49  43  42  45  46  1  47  6  13  95  100  31  53 48  98

Dodaj komentarz