Archiwa tagu: Łódź

konf skrzydlew4

KONFERENCJA PRASOWA DOTYCZĄCA WYBORÓW DO SEJMU I DO SENATU

20 sierpnia 2015 r. w biurze ZW PSL w Łodzi odbyła się konferencja prasowa dotycząca zbliżających się wyborów do Sejmu i do Senatu. W konferencji wzięli udział Prezes ZW PSL w Łodzi Dariusz Klimczak,Wiceprezes ZW PSL w Łodzi,  Przewodniczący Wojewódzkiego Sztabu Wyborczego PSL w Łodzi Henryk Siemiński, Rzecznik Prasowy Wojewódzkiego Sztabu Wyborczego PSL w Łodzi Agnieszka First oraz gość specjalny Witold Skrzydlewski. czytaj więcej

11.11. 2

95 rocznica odzyskania niepodległości – Łódź

Wojewódzkie obchody Święta Niepodległości rozpoczęły się Mszą Świętą w łódzkiej katedrze. Przy Grobie Nieznanego Żołnierza złożono kwiaty i wysłuchano apelu poległych. W uroczystościach wzięły udział władze województwa i miasta, delegacje z Pocztami Sztandarowymi oraz mieszkańcy Łodzi. czytaj więcej

Piechociński 1

Konferencja prasowa Prezesa PSL Janusza Piechocińskiego w Łodzi

Dnia  8 lipca 2013 r. z inicjatywy Prezesa ZW PSL w Łodzi, Posła na Sejm RP Mieczysława M. Łuczaka  odbyła się konferencja prasowa  Prezesa PSL, Wicepremiera, Ministra Gospodarki Janusza Piechocińskiego. Do biura Zarządu Wojewódzkiego PSL przybyli Prezesi Zarządów Powiatowych PSL oraz przedstawiciele mediów. czytaj więcej

2

Posiedzenie Prezydium ZW PSL w Łodzi

27 czerwca 2013 r. w biurze ZW PSL w Łodzi odbyło się posiedzenie Prezydium Zarządu Wojewódzkiego PSL. Na posiedzeniu obecni byli członkowie Prezydium oraz zaproszeni goście. Prezes ZW PSL w Łodzi Kol. Mieczysław M. Łuczak oraz Sekretarz NKW PSL, członek Zarządu Województwa Łódzkiego Kol. Dariusz Klimczak przedstawili bieżącą sytuację polityczną w kraju. Na posiedzeniu omawiane były również bieżące sprawy organizacji wojewódzkiej, sytuację finansową przedstawił Skarbnik ZW PSL Kol. Konrad Kobus. Podjęto Uchwały: pozytywnie opiniującą rekomendowanych do Rady Naczelnej PSL Kol. Cezarego Gabryjączyka- Wiceprezesa ZW PSL w Łodzi, Prezesa ZP PSL w Łasku oraz Kol. Tomasza Jędrzejczaka- członka organizacji gminnej PSL w Białej Rawskiej,  a także rekomendującą do składu Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej PSL Kol. Stanisława Forysia – Skarbnika ZP PSL w Poddębicach.