Archiwa tagu: jędrzejczak

2

Posiedzenie Prezydium ZW PSL w Łodzi

27 czerwca 2013 r. w biurze ZW PSL w Łodzi odbyło się posiedzenie Prezydium Zarządu Wojewódzkiego PSL. Na posiedzeniu obecni byli członkowie Prezydium oraz zaproszeni goście. Prezes ZW PSL w Łodzi Kol. Mieczysław M. Łuczak oraz Sekretarz NKW PSL, członek Zarządu Województwa Łódzkiego Kol. Dariusz Klimczak przedstawili bieżącą sytuację polityczną w kraju. Na posiedzeniu omawiane były również bieżące sprawy organizacji wojewódzkiej, sytuację finansową przedstawił Skarbnik ZW PSL Kol. Konrad Kobus. Podjęto Uchwały: pozytywnie opiniującą rekomendowanych do Rady Naczelnej PSL Kol. Cezarego Gabryjączyka- Wiceprezesa ZW PSL w Łodzi, Prezesa ZP PSL w Łasku oraz Kol. Tomasza Jędrzejczaka- członka organizacji gminnej PSL w Białej Rawskiej,  a także rekomendującą do składu Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej PSL Kol. Stanisława Forysia – Skarbnika ZP PSL w Poddębicach.