Archiwa tagu: Gabryjączyk

ZPP

Obrady Zarząd Związku Powiatów Polskich

28 sierpnia 2013 r. obradował Zarząd Związku Powiatów Polskich. Tematem dominującym w trakcie tego spotkania były zagadnienia związane z finansami publicznymi. W posiedzeniu udział wziął Cezary Gabryjączyk – Wiceprezes ZW PSL w Łodzi, Starosta Łaski. Jednym z owoców dyskusji na temat  finansów publicznych był m.in. przyjęcie apelu Zarządu Związku Powiatów Polskich do parlamentarzystów o przyspieszenie prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o gospodarce komunalnej, ustawy o samorządzie województwa i samorządzie powiatowym.  czytaj więcej

Cezary

Posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

W środę 31 lipca w Sali Kolumnowej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbyło się posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Stronę samorządową reprezentował m.in. Starosta Łaski, Wiceprezes ZW PSL w Łodzi Cezary Gabryjączyk.
Tego dnia, w porządku obrad znalazło się ponad 20 projektów ustaw. Sporo emocji wzbudził m.in. projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie rządowego programu przeciwdziałania korupcji na lata 2013 – 2018. Strona samorządowa zakomunikowała otwarcie, że nie ma on szans na jej pozytywną opinie. czytaj więcej

2

Posiedzenie Prezydium ZW PSL w Łodzi

27 czerwca 2013 r. w biurze ZW PSL w Łodzi odbyło się posiedzenie Prezydium Zarządu Wojewódzkiego PSL. Na posiedzeniu obecni byli członkowie Prezydium oraz zaproszeni goście. Prezes ZW PSL w Łodzi Kol. Mieczysław M. Łuczak oraz Sekretarz NKW PSL, członek Zarządu Województwa Łódzkiego Kol. Dariusz Klimczak przedstawili bieżącą sytuację polityczną w kraju. Na posiedzeniu omawiane były również bieżące sprawy organizacji wojewódzkiej, sytuację finansową przedstawił Skarbnik ZW PSL Kol. Konrad Kobus. Podjęto Uchwały: pozytywnie opiniującą rekomendowanych do Rady Naczelnej PSL Kol. Cezarego Gabryjączyka- Wiceprezesa ZW PSL w Łodzi, Prezesa ZP PSL w Łasku oraz Kol. Tomasza Jędrzejczaka- członka organizacji gminnej PSL w Białej Rawskiej,  a także rekomendującą do składu Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej PSL Kol. Stanisława Forysia – Skarbnika ZP PSL w Poddębicach.