Świeto Ludowe (110)

Święto Ludowe gminnej organizacji PSL w Lututowie

W niedzielę 8 czerwca 2014 roku w Dzień Zesłania Ducha Świętego, Gminna Organizacja Polskiego Stronnictwa Ludowego w Lututowie obchodziła swoje święto. Korowód złożony z pocztów sztandarowych PSL i KGW, członków PSL z Gminy Lututów oraz członkiń Koła Gospodyń Wiejskich w strojach ludowych, wyruszył spod Gminnego Ośrodka Kultury w Lututowie do kościoła p.w Apostołów Piotra i Pawła na uroczystą Sumę. Do kościoła przybyli zaproszeni goście, m.in.: Mieczysław M. Łuczak- poseł na Sejm RP, Prezes ZW PSL w Łodzi, Andrzej Szymanek- Starosta Wieruszowski, Prezes ZP PSL w Wieruszowie, Elżbieta Nawrocka- członek Głównej Komisji Rewizyjnej PSL, Dyrektor Oddziału Wojewódzkiego KRUS w Łodzi, Jacek Świątczak- Przewodniczący Forum Młodych Ludowców w Wieruszowie, Dariusz Szyszka- Przewodniczący Rady Gminy w Lututowie wraz z radnymi klubu PSL.

Po uroczystej Mszy Świętej, orkiestra, poczty sztandarowe, zaproszeni goście oraz liczna grupa członków Polskiego Stronnictwa Ludowego udała się do GOK-u, gdzie nastąpiło oficjalne otwarcie Święta Ludowego. Po wprowadzeniu sztandarów PSL i odegraniu przez orkiestrę hymnu Narodowego Prezes Zarządu Gminnego PSL- Kazimierz Jadwiszczak powitał przybyłych gości. Wręczenia legitymacji członkowskich i podziękowań dla firm z okazji 25-lecia transformacji ustrojowej dokonali Poseł na Sejm RP Mieczysław M.Łuczak, Starosta Wieruszowski Andrzej Szymanek, członek GKR PSL Elżbieta Nawrocka, Prezes Zarządu Gminnego PSL Kazimierz Jadwiszczak.
Uroczystość została zakończona poczęstunkiem przy dźwiękach Orkiestry Dętej OSP Naramice.

Świeto Ludowe (75)  Świeto Ludowe (98)

Dodaj komentarz