1

Powiatowe Święto Ludowe w Łasku

8 czerwca 2014 r. na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łasku odbyły się obchody Powiatowego Święta Ludowego. Uroczystości poprzedziła Msza Święta w intencji Ojczyzny i Ruchu Ludowego, celebrowana przez Księdza Gabriela Kołodzieja. Po Mszy nastąpił uroczysty przemarsz wszystkich pocztów sztandarowych oraz uczestników na teren Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łasku.

Część oficjalną rozpoczęto odśpiewaniem hymnu państwowego. Oficjalnego otwarcia i przywitania wszystkich przybyłych gości dokonał Jerzy Skorek, Prezes Zarządu Miejsko-Gminnego PSL w Łasku. Następnie głos zabrał Cezary Gabryjączyk, Prezes Zarządu Powiatowego PSL w Łasku. W swoim wystąpieniu nawiązał m.in. idei nowego patriotyzmu, opartego na zachowaniu równowagi między potrzebą zmiany,  unowocześnienia, a koniecznością szacunku dla tradycji oraz do wyników wyborów do  Parlamentu Europejskiego, jako dobrym prognostyku przed jesiennymi wyborami samorządowymi.

Ważną częścią uroczystości było wręczenie odznaczeń za zasługi dla Polskiego Stronnictwa Ludowego. Medal im. Wincentego Witosa otrzymała Koleżanka Grażyna Będkowska z gminy Sędziejowice, a Złote Koniczynki otrzymali Koledzy: Jerzy Skorek (gm. Łask), Mieczysław Skrzypczyński (gm. Widawa) oraz Andrzej Gil (gm. Wodzierady). Wręczenia wszystkich odznaczeń dokonali: Urszula Świerczyńska, Sekretarz Zarządu Wojewódzkiego PSL w Łodzi oraz Wiceprezes ZW PSL w Łodzi, Cezary Gabryjączyk. Część oficjalną zakończyło odśpiewanie Roty, przy akompaniamencie Orkiestry Dętej z Kwiatkowic. Po wyprowadzeniu sztandarów rozpoczął się piknik integracyjny, który w ramach części artystycznej umiliły: Orkiestra Dęta i zespół „Kwiaty Polne” z gminy Wodzierady.

2  34  5 6      7

Dodaj komentarz