1

Gminne Święto Ludowe w Kozubach, powiat łaski.

W niedzielę 15 czerwca br. w Kozubach (gm. Sędziejowice, powiat łaski) odbyły się uroczyste obchody Gminnego Święta Ludowego.
Niedzielną uroczystość z udziałem licznie zgromadzonych na placu przed świetlicą wiejską w Kozubach poprzedziła polowa Msza Święta, której przewodniczył Ks. Kanonik Grzegorz Kaźmierczak – proboszcz Parafii w Sędziejowicach. Msza była celebrowana przy akompaniamencie Strażackiej Orkiestry Dętej „DRUH”.
W obchodach udział wzięło wielu zacnych gości. Zarząd Wojewódzki PSL w Łodzi reprezentowali Wiceprezesi Zarządu: Starosta Łaski Cezary Gabryjączyk oraz Starosta Sieradzki Dariusz Olejnik. Wicewojewodę Pawła Bejdę reprezentował Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych Tomasz Fraszka, związki zawodowe przy Parlamencie Europejskim reprezentował Delegat Krajowy Izby Rolniczych, Wójt Gminy Buczek Bronisław Węglewski. Nie zabrakło również przedstawiciele samorządu gminnego w osobach Wójta Gminy Sędziejowice Jerzego Kotarskiego i Przewodniczącego Rady Gminy Sędziejowice Wacława Ułańskiego. Obecni byli Prezes Zarządu Miejsko Gminnego PSL w Łasku Jerzy Skorek oraz Prezes Zarządu Powiatowego Forum Młodych Ludowców Dariusz Cieślak, jak również radni powiatowi i gminni, dyrektorzy oraz kierownicy jednostek powiatowych i gminnych, a także poczty sztandarowe PSL i OSP.
Po odprawionej mszy św., wspólnej modlitwie w intencji Ruchu Ludowego i Ojczyzny przyszedł czas na oficjalną część uroczystości, którą swoim przemówieniem otworzył Prezes Zarządu Gminnego PSL w Sędziejowicach – Marek Krawczyk.
W dalszej kolejności nastąpiło uhonorowanie zasłużonych mieszkańców gminy Sędziejowice. Orderem Wincentego Witosa odznaczona została Grażyna Będkowska, a statuetkę Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi otrzymał Prezes Spółdzielni Kółek Rolniczych Edmund Sobala. Wręczono również sześć Medali Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi „Zasłużony dla rolnictwa”, które otrzymali: Marek Krześniak, Janusz Urbaniak, Grzegorz Kozieł, Antoni Mielczarek, Zdzisław Ratuszny i Ryszard Kaczmarek.
Wystąpienia zaproszonych gości były przepełnione troską o losy polskiej wsi, zarazem przesłaniem o lepszej przyszłości i nadziei. Doceniono integrację środowisk wiejskich w jednoczącej się Europie. Wielokrotnie gratulowano również wszystkim odznaczonym.
Obchody, które odbyły się 15 czerwca w gminie Sędziejowice potwierdziły potencjał wsi i Ruchu Ludowego: „Wartości pielęgnowane od pokoleń przez ludowców są nie tylko kontynuacją ludowej tradycji, ale także uświadamiają rzeszy sympatyków ruchu ludowego siły płynące z jedności środowisk wiejskich” powiedział Prezes ZG PSL w Sędziejowicach, Marek Krawczyk.
Dla uczestników obchodów przygotowane były liczne występy artystyczne,  poczęstunek oraz zabawa ludowa.

Fot.: Zbigniew Goździk

1,5 2 3 4 6 5 7 8 10      9

Dodaj komentarz