Miesięczne archiwum: Listopad 2013

1

Konferencja samorządowców województwa łódzkiego – 26.11.2013 r., Raducki Folwark

26 listopada 2013 roku w Raduckim Folwarku odbyła się konferencja samorządowców województwa łódzkiego na temat „Jaka Unia Europejska 2014- 2019? Wyzwania i programy, zagrożenia i szanse”. Na zaproszenie Prezesa ZW PSL w Łodzi, Posła na Sejm RP Mieczysława M. Łuczaka przybyli m.in. Prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego, Wicepremier, Minister Gospodarki Kol. Janusz Piechociński, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Kol. Tomasz Jędrzejczak, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Kol. Tadeusz Nalewajk, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Kol. Stanisław Rakoczy, Sekretarz NKW PSL , członek Zarządu województwa łódzkiego Kol. Dariusz Klimczak, Poseł na Sejm RP Kol. Krystyna Ozga, Prezes Honorowy ZW PSL województwa łódzkiego Kol. Wiesław Stasiak, Wicewojewoda Łódzki , Wiceprezes ZW PSL w Łodzi Kol. Paweł Bejda, Wicemarszałek Województwa Łódzkiego Kol. Artur Bagieński, Prezesi i Dyrektorzy instytucji Administracji Rządowej i Samorządowej, Prezydent Miasta, Starostowie, Burmistrzowie, Wójtowie, Radni Powiatowi i Gminni, Członkowie Zarządu Wojewódzkiego Polskiego Stronnictwa Ludowego w Łodzi, Prezesi Zarządów Powiatowych i Gminnych Polskiego Stronnictwa Ludowego z terenu województwa oraz zaproszeni goście. czytaj więcej

zpp kk

Zarząd Związku Powiatów Polskich w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej

26 listopada 2013 r. w siedzibie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej obradował Zarząd Związku Powiatów Polskich, którego członkiem jest Starosta Łaski, Wiceprezes ZW PSL w Łodzi Cezary Gabryjączyk. W posiedzeniu Zarządu udział wziął również Minister Pracy i Polityki Społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz. Na spotkaniu omówiono między innymi pomysł likwidacji sieci laboratoriów funkcjonujących w ramach stacji sanitarno-epidemiologicznych oraz przyjęto stanowisko w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz o zmianie niektórych innych ustaw. czytaj więcej

SONY DSC

Uroczyste podpisanie listu intencyjnego w sprawie utworzenia Złoczewskiej Strefy Inwestycyjnej

W dniu 25 listopada 2013 r. w Urzędzie Miejskim w Złoczewie odbyło się uroczyste podpisanie listu intencyjnego w sprawie utworzenia Złoczewskiej Strefy Inwestycyjnej oraz wykorzystania projektowanej linii kolejowej Rogowiec – Złoczew – Wieluń do podniesienia efektywności systemu transportowego Województwa Łódzkiego. czytaj więcej

9

Konferencja w Gminie Wielgomłyny – powiat radomszczański

W dniu 18 listopada 2013 roku w gminie Wielgomłyny z inicjatywy Kol. Jerzego Kaczmarka, Prezesa Powiatowego Polskiego Stronnictwa Ludowego w Radomsku, odbyła się konferencja, w której – poza członkami Zarządu Powiatowego PSL – udział wzięli: Kol. Mieczysław M. Łuczak – Prezes ZW PSL w Łodzi, Poseł na Sejm RP, Kol. Maria Kaczorowska – Dyrektor Departamentu Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi, Kol. Włodzimierz Wojtaszek – Dyrektor Łódzkiego Oddziału Regionalnego ARiMR, Kol. Bohdan Cezary Dzierżek – Zastępca Prezesa Zarządu WFOŚiGW w Łodzi, a także wójtowie, przewodniczący rad i radni powiatu radomszczańskiego, przedsiębiorcy, kierownicy zakładów pracy i rolnicy. czytaj więcej

osjaków 1

Obchody Święta Niepodległości w Osjakowie

12 listopada 2013 roku w Publiczny Gimnazjum im. Jana Pawła II w Osjakowie obchodzono Narodowe Święto Niepodległości. Licznie zebranych gości powitał Jarosław Trojan – Wójt Gminy Osjaków, który w swoim przemówieniu podziękował zgromadzonym za przybycie oraz podkreślił jak ważne jest kultywowanie narodowych tradycji. Uczestnicy uroczystości mogli podziwiać przepiękną inscenizację o tematyce niepodległościowej, przygotowaną przez przedszkolaków z Publicznego Przedszkola oraz młodzież Szkoły Podstawowej im. Powstańców Styczniowych i Publiczne Gimnazjum w Osjakowie. Wśród zaproszonych gości znaleźli się: Mieczysław M. Łuczak –Prezes ZW PSL w Łodzi,  Poseł na Sejm RP, Andrzej Stępień –Prezes ZP PSL w Wieluniu,  Starosta Wieluński, przedstawiciele powiatu wieluńskiego i gminy Osjaków, a także kombatanci. czytaj więcej

czarnożyły 1

POWIATOWE OBCHODY NARODOWEGO ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI – Czarnożyły, powiat wieluński

11 listopada 2013 roku w Czarnożyłach odbyły się Powiatowe Obchody Narodowego Święta Niepodległości. Uroczystości rozpoczęła słowno – muzyczna inscenizacja w kościele parafialnym pw. Św. Bartłomieja Apostoła, przygotowana przez młodzież z Publicznego Gimnazjum w Czarnożyłach, po której została odprawiona Msza Święta w intencji Ojczyzny. czytaj więcej

ob 1

Obchody Narodowego Święta Niepodległości w Wieluniu

11 listopada 2013 roku o godzinie 10.30 w Wieluniu rozpoczęła się uroczystość 95. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Obchody zainaugurowała Msza Święta w Kościele pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Wieluniu. Po jej zakończeniu zebrani złożyli kwiaty pod pomnikiem papieża Jana Pawła II, a następnie udali się wraz z pocztami sztandarowymi pod pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego, gdzie odbyła się część oficjalna uroczystości. czytaj więcej

11.11. 2

95 rocznica odzyskania niepodległości – Łódź

Wojewódzkie obchody Święta Niepodległości rozpoczęły się Mszą Świętą w łódzkiej katedrze. Przy Grobie Nieznanego Żołnierza złożono kwiaty i wysłuchano apelu poległych. W uroczystościach wzięły udział władze województwa i miasta, delegacje z Pocztami Sztandarowymi oraz mieszkańcy Łodzi. czytaj więcej

11 s 1

95 rocznica odzyskania niepodległości – powiat sieradzki

Mieszkańcy miasta Sieradza i powiatu sieradzkiego uczcili 95 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Uroczystości rozpoczęły  o godzinie 10.00 uroczystą Mszą Świętą w sieradzkiej kolegiacie. Następnie w asyście kompanii honorowej 15 Sieradzkiej Brygady Wsparcia Dowodzenia oraz orkiestry dętej OSP w Sieradzu władze samorządowe, przedstawiciele służb mundurowych, poczty sztandarowe, uczniowie sieradzkich szkół i mieszkańcy miasta przemaszerowali pod pomnik marszałka Józefa Piłsudskiego.  czytaj więcej