Miesięczne archiwum: Październik 2013

zpp1

Zarząd ZPP o współdziałaniu i zmianach wyborczych

W dniach 20-21 października 2013 r. w Augustowie obradował Zarząd Związku Powiatów Polskich. Jednym z najważniejszych punktów porządku obrad była dyskusja i przyjęcie stanowiska Związku Powiatów Polskich w sprawie przedstawionego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projektu ustawy o współdziałaniu w samorządzie terytorialnym na rzecz rozwoju lokalnego i regionalnego oraz o zmianie niektórych ustaw. czytaj więcej

psl sieradz 1

Posiedzenie Zarządu Powiatowego PSL w Sieradzu

17 października 2013 roku odbyło się posiedzenie Zarządu Powiatowego Polskiego Stronnictwa Ludowego w Sieradzu. Prezes Zarządu Powiatowego PSL, Starosta Sieradzki Dariusz Olejnik podsumował obecną sytuację społeczno – polityczną oraz przedstawił zebranym plany inwestycyjne powiatu sieradzkiego na rok 2014. Było to pierwsze posiedzenie Zarządu Powiatowego Polskiego Stronnictwa Ludowego w nowej siedzibie mieszczącej się w Sieradzu przy ulicy Kościuszki 4. czytaj więcej

d1

Turniej Rycersko – Strzelecki w Drzewicy

13 października 2013 r. przed zamkiem gotycko – renesansowym w Drzewicy z inicjatywy Forum Młodych Ludowców powiatu opoczyńskiego odbył się „Turniej Rycersko – Strzelecki” . W organizację zaangażowały się również: Ludowy Klub Sportowy „Syrenka Zakościele”, Stowarzyszenie Liga Obrony Kraju. Patronat nad imprezą objął Urząd Gminy i Miasta Drzewica. Impreza cieszyła się dużym zainteresowaniem mieszkańców regionu. czytaj więcej

szpik 1

III Powiatowy Dzień walki z Rakiem i III Dzień Dawcy Szpiku, Wieluń.

W dniu 14 października 2013 roku w I Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki w Wieluniu po raz trzeci został zorganizowany Powiatowy Dzień Walki z Rakiem oraz Dzień Dawcy Szpiku. W jego ramach odbyły się: sympozjum naukowe poświęcone rakowi narządu rodnego, rejestracja potencjalnych dawców szpiku kostnego oraz degustacja zdrowej żywności przygotowanej przez Koła Gospodyń Wiejskich z powiatu wieluńskiego. Zaproszonych gości powitali: Elżbieta Caban – Prezes Stowarzyszenia Osób z Problemem Choroby Nowotworowej i Ich Rodzin w Wieluniu „PO PROSTU ŻYJ” oraz Andrzej Stępień – Starosta Wieluński, Prezes ZP PSL w Wieluniu. Akcję honorowym patronatem objęli: Eugeniusz Grzeszczak – Wicemarszałek Sejmu RP, Mieczysław M. Łuczak – Poseł na Sejm RP, Prezes ZW PSL w Łodzi, Jolanta Chełmińska – Wojewoda Łódzki, Witold Stępień – Marszałek Województwa Łódzkiego oraz Andrzej Stępień – Starosta Wieluński. czytaj więcej

85-5

85- lecie Związku Młodzieży Wiejskiej

5 października 2013 w Warszawie odbyły się  uroczystości dla uczczenia 85- lecia działalności Związku Młodzieży Wiejskiej. Wśród wielu zacnych gości obecni byli: Janusz Piechociński- Prezes PSL, Wicepremier,  Minister Gospodarki, Jarosław Kalinowski – Przewodniczący RN PSL, Poseł do Parlamentu Europejskiego, Stanisław Kalemba – członek RN PSL, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Czesław Siekierski – Poseł do Parlamentu Europejskiego, Józef Zalewski – Dyrektor Biura NKW PSL. W uroczystości uczestniczyła również delegacja z naszego województwa, wraz z Józefem Kopciuchem – Prezesem Związku Młodzieży Wiejskiej woj. łódzkiego. czytaj więcej

dob 1

Konferencja Konwentu Dyrektorów Powiatowych Urzędów Pracy Województwa Łódzkiego w Dobieszkowie.

3 października br. w Dobieszkowie odbyła się konferencja pod nazwą „Partnerstwo instytucji rynku pracy na rzecz młodzieży”. Głównym punktem spotkania było podpisanie porozumienia pomiędzy jednostkami organizacyjnymi OHP regionu łódzkiego i Powiatowym Urzędem Pracy w Łodzi. czytaj więcej

Wręczenie odznak - Zasłużony HonorowyDawca_Krwi_

Honorowi krwiodawcy w Drzewicy- akcja FML powiatu opoczyńskiego

W niedzielę, 06 października 2013 r. w remizie OSP w Drzewicy odbyła się kolejna akcja honorowego krwiodawstwa, podczas której z inicjatywy Forum Młodych Ludowców powiatu opoczyńskiego odznaczono krwiodawców z terenu Gminy i Miasta Drzewica. czytaj więcej

SONY DSC

XII Święto Ziemniaka w Dmeninie

22 września 2013 r. na placu szkolnym w Dmeninie odbyła się impreza „XII Święto Ziemniaka”. Święto zorganizowano dzięki wsparciu ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Organizatorem imprezy była Gmina Kodrąb w partnerstwie FH Bugaj. Wśród zaproszonych gości byli: Dariusz Klimczak – Sekretarz NKW PSL, Wiceprezes ZW PSL w Łodzi, członek Zarządu Województwa Łódzkiego, Jerzy Kaczmarek – członek RN PSL, Wicedyrektor WUP W Łodzi, Marek Mazur – członek ZW PSL w Łodzi, Przewodniczący Sejmiku Województwa Łódzkiego, Stanisław Witaszczyk – Wiceprezes ŁSSE SA. czytaj więcej